Werkwijze

De stappen

Ik help je graag op weg om van jouw kind weer een zielsgelukkig kind te maken. Dit zijn stappen die we hiervoor samen volgen:

Stap 1

Via e-mail, telefoontje of door een berichtje via het contactformulier neem je contact met mij op. Ons eerste telefonische gesprek is gratis en geheel vrijblijvend.

Stap 2

Is er een klik, dan besluiten we een samenwerking aan te gaan! Ik mail je een digitaal uitgebreid intakeformulier toe. Om een goed beeld van de achtergrond van jullie kind te krijgen en van de zaken die er spelen.

Stap 3

Vervolgens vindt er een oudersessie plaats met het intakeformulier als basis. We kijken samen wat de klacht precies is en waar hij vandaan komt. En welke hulp jullie van mij verwachten.

Stap 4

Dan vindt er een kind-sessie plaats, waarin ik met jullie kind werk. In deze sessie zet ik een aantal methodieken in, zoals het werken met kinderhypnose, coachkaarten en therapeutisch tekenen.

Stap 5

Vervolgens vindt er een oudersessie plaats waarin ik mijn bevindingen terug koppel van de kind-sessie en gaan we hierover in gesprek.

Op basis van dit gesprek stellen we een coachplan op. Hierin staan de vervolgstappen die er binnen het traject genomen gaan worden.

Stap 6

Mijn streven is om 5 tot 7 behandelingen te hebben in een periode van ongeveer 3 maanden. Tijdens het coachtraject is er ruimte voor evaluatie en wanneer nodig kunnen er aanpassingen gedaan worden in het coachplan.